ZÜRII

Muuseumi rahvusvahelise ideekonkursi žüriiliikmeteks olid:

Tõnu Altosaar, B+H arhitektuuribüroo asepresident, arhitekt
Helen Oja, Eesti Sisearhitektide Liidu liige
Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik
Meelis Niinepuu, Eesti Mälu Instituudi nõukogu esimees
Anna Kaminsky, Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutuse direktor
Mart Laar, Eesti Panga Nõukogu esimees, ajaloolane