Rahvusvaheline koalitsioon

Rahvusvaheline koalitsioon

Projekti toetavad erinevates valdkondades tegutsevad rahvusvahelise kaaluga arvamusliidrid ja organisatsioonid

“Toetusavaldus Rahvusvahelisele Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumile ja kommunismikuritegude uurimise teaduskeskusele Tallinnas

Vabadus, rahu ja demokraatia tuginevad ajaloolisele mälule. Totalitaarsete süsteemide toimimise mõistmine teeb meid vastupidavamaks repressiivsetele, ekstremistlikele ja vägivaldsetele ideoloogiatele, mis püüavad demokraatlikke ühiskondi lagundada. Totalitaarse mineviku kogemusi tuleb rakendada stabiilse, vaba ja demokraatliku tuleviku heaks.

See on suur saavutus, et natsistliku režiimi kuriteod, sealhulgas holokaust, on saanud Euroopa mälu ja eneseteadvuse üheks alustalaks. See teema nõuab jätkuvalt uurimist ja õpetamist. Samas kommunistlike režiimide, nende kuritegude ja ohvrite ajalugu ei ole veel leidnud oma õiguspärast kohta Euroopa teadvuses.

Venemaa oli esimene riik, kes koges punast terrorit pärast bolševistlikku riigipööret 1917. aastal. Miljonid inimesed langesid selle ohvriks. Stalini ja Hitleri kokkulepped (nn. Molotovi-Ribbentropi pakt) 23. augustil 1939 käivitasid Teise maailmasõja. Kesk- ja Ida-Euroopa ning Balti riigid kogesid järgemööda mõlema totalitaarse režiimi okupatsioone ja kuritegusid.

Maailm saab õppida kommunistlike režiimide kuritegude all kannatanud rahvaste kogemusest, analüüsides nendele režiimidele iseloomuliku poliitika ja tegevuse ajaloolist mõju. 20. sajandi mitmetahuline ajalugu nõuab objektiivset ja faktipõhist käsitlust, mis toetab väärtuspõhist haridust.

Rahvusvaheline teaduskeskus ja muuseum, mida toetaks rahaliselt riik ja mis asuks Tallinnas, valitsuse poolt selleks otstarbeks määratud ajaloolise Patarei vangla ruumides, täidaks seda ülesannet.

Me toetame püüdlust säilitada totalitaarsete režiimide jõhkrusega kokku puutunud ühiskondade ajalooline pärand, et hoida alles mälestus ja välistada sarnaste sündmuste kordumine. Me loodame, et Eesti valitsus loob tulevaste põlvede nimel selle vajaliku muuseumi ja institutsiooni jaoks tegutsemisvõimalusi, eesmärgiga harida eestlasi, eurooplasi ja kogu maailma demokraatia, vabaduse ja inimõiguste haprast ja hinnalisest väärtusest.”

Garry Kasparov, Inimõiguste Fondi juht (Human Rights Foundation)

Vladimir Kara-Murza, Avatud Venemaa liikumise asejuht (Open Russia)

Sofi Oksanen, kirjanik ja publitsist

Senaator Raynell Andreychuk, Kanada Senat

Edward Lucas, ajakirjanik

Anne Applebaum, ajaloolane ja publitsist

Bill Browder, Hermitage Capitali tegevdirektor ja Üleilmse Magnitsky Kampaania juht

Andrei Sannikov, Valgeneve opositsiooni liider ja aktivist

Hon. John McKay, Kanada parlamendi liige

Paul Goble, analüütik, kirjanik ja publitsist

Karl Altau, Ühendatud Balti Ameerika Komitee direktor (Joint Baltic American National Committee)

Göran Lindblad, endine Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu esimees ja Rootsi parlamendi endine liige

John Shimkus, Illinois, USA Kongressi Esindajatekoja Balti töörühma kaasesimees

Senaator Charles E. Grassley, USA senat, Senati Balti Vabaduse töörühma kaasesimees


„See on suur saavutus, et natsistliku režiimi kuriteod, sealhulgas holokaust, on saanud Euroopa mälu ja eneseteadvuse üheks alustalaks. See teema nõuab jätkuvalt uurimist ja õpetamist. Samas kommunistlike režiimide, nende kuritegude ja ohvrite ajalugu ei ole veel leidnud oma õiguspärast kohta Euroopa teadvuses.

Oleme pühendunud rahvusvahelise mitmekesise koalitsiooni loomisele, kuhu kuuluksid usaldusväärsed regionaalsed ja rahvusvahelised mäluasutused, uurijad, eksperdid ja õpetajad, eesmärgiga hoida kommunismiga kokkupuutunud ühiskondade ajaloolist pärandit ning kindlustada, et see säiliks hoiatusena tulevastele põlvedele.“

Loe tervet deklaratsiooni eesti keeles

Läti Okupatsioonide Muuseum

Leedu Genotsiidiohvrite Muuseum

Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutus

Poola Rahvusliku Mälu Instituut


„Olles aastaid toetanud rahvusvahelist dialoogi 20. sajandi ajaloo ja mälu teemadel, näeme endiselt vajadust tõhustada natsismi ja kommunismi uurimist ning eelkõige  parandada teadlikkust nendest üle Euroopa. Sellepärast tervitame teie initsiatiivi ning loodame, et see panustab meie ühistesse pingutustesse ajaloo uurimiseks, dokumenteerimiseks ja populariseerimiseks.“

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS)

Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS) on loodud Saksamaa, Ungari, Poola ja Slovakkia kultuuriministrite poolt. Selle eesmärk on dokumenteerida ja populariseerida 20. sajandi ajalugu ning viise, kuidas seda mäletatakse. ENRS toetab akadeemilisi uuringuid, hariduslikke projekte ja teavitusüritusi rahvusvaheliste õpetlaste ja ENRS partnerinstitutsioonide kaudu.

Koduleht : http://www.enrs.eu/


“Molotov-Ribbentropi pakti, mis käivitas Teise maailmasõja ning mille tagajärjel allutati Kesk- ja Ida-Euroopa rahvad 50-ks koletuks aastaks Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Venemaa mõrvarlikele repressioonidele, küüditamistele ning kultuurilisele ja etnilisele genotsiidile, tuleb koos pärandiga, mille see maailmale jättis, jätkuvalt uurida ning teadvustada. Me kiidame ja õnnitleme Eesti valitsust selles teemas rahvusvahelise liidrirolli võtmise eest. Soovime teile palju edu selles ülimalt olulises projektis, millest maailmal on palju õppida. Demokraatia ja vabaduse nimel tuleb seda miljoneid elusid puudutanud lugu edasi anda tulevastele põlvedele.”

Loe tervet toetuskirja eesti keeles

Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogu Kanadas (CEEC)

CEEC esindab ligi nelja miljoni Euroopa päritolu kanadalase huve.

Koduleht: http://ceecouncil.org/


“Muuseum, mida edendab Eesti Mälu Instituut, on tähtis algatus, mis teenib ja säilitab miljonite kommunismiohvrite mälestust ning harib rahvusvahelist kogukonda kommunismikuritegude teemal, et need kuriteod enam kunagi ei korduks. Paljud meie kogukonna liikmed Kanadas on isiklikult kogenud kommunistliku võimu brutaalsust või on kommunismiohvrite järglased. See on meie püha kohustus kommunistliku türannia ohvrite ja ellujääjate ees kindlustada, et maailm ei unustaks iialgi kommunistliku totalitarismi, imperialism ja repressioonide pärandit.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Ukraina Kanada Nõukogu (UCC)

UCC esindab Ukraina kogukonda Kanadas. Praegusel ajal elab Kanadas ligi 1.2 miljonit ukraina päritolu inimest.

Koduleht: www.ucc.ca/


“Maailma Polonia Nõukogu soovib väljendada oma toetust ideele arendada Eestis, Tallinnas muuseum ja teaduskekus, mis hakkab uurima kommunismikuritegusid ja tõstma teadlikkust nendest Euroopas ja kogu maailmas. Ainult minevikust ja meie ühisest kogemusest õppides suudame kindlustada vabadust ja demokraatiat Euroopas ja kogu maailmas ka tulevikus.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Maailma Polonia Nõukogu

Maailma Polonia Nõukogu on 20 riigi poola kogukonna aruteluplatvorm. See oli loodud 1978. aastal Torontos. Nõukogu liikmed on poola kogukondade keskorganisatsioonid asukohamaades ning rahvusvahelised poola kogukonna organisatsioonid. Nõukogu peakorter asub Chicagos.


“Olen veendunud, et Punase Terrori Muuseumi rajamine Eesti Mälu Instituudi algatusel ja Eesti valitsuse toel annab panuse nõukogude ja Natsi-Saksamaa režiimide toime pandud terrori kohta käivate teadmiste laiendamisse (…). Ma loodan, et sellest algatusest saab eeskuju, mida järgivad teised valitsused regioonis, kaasa arvatud minu enda, Moldova valitsus.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Prof  Igor Caşu, Moldova Riiklik Ülikool, Totalitarismi Uuringute Keskus


“Riiklik muuseum “Holodomori ohvrite memoriaal”, Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu liige, tervitab siiralt Eesti Mälu Instituudi algatust rahvusvahelise kommunismikuritegude uurimiskeskuse ja muuseumi – Punase terrori muuseumi loomist.

Me elame ajal, mil genotsiidi kuritegude kordumine ei ole fantaasia, mil natsism ja kommunism uuendatud vormides teevad katseid taas ellu ärgata. Ja just sellepärast on olemas teadlased ja muuseumitöötajad, kelle ülesanne on teha kõik endast olenev, et selliseid kuritegusid enam ei saaks üheski maailma nurgas toimuda. Me toetame teie algatust.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Holodmori Ohvrite Memoriaalmuuseum

“Holodomori ohvrite memoriaal” on Ukraina riiklik mälestusmärk-muuseum, mis säilitab holodomori ohvrite mälestust ja teadvustab Ukraina rahva genotsiidi ajalugu aastatel 1932-1933. Memoriaal-muuseum on miljonite holodomori ajal hukkunud ukrainlaste mälestamise keskus.

Koduleht: memorialholodomor.org.ua/eng


“Nõukogude ja natside totalitarismi pärand ning miljonid ohvrid ja nende perekonnad nõuavad täiendavat uurimistööd ja globaalset teadvustamist. Ma kiidan Eesti valitsust selles küsimuses initsiatiivi ja rahvusvahelise juhtrolli võtmise eest. Ainult minevikust ja ühistest kogemustest õppides saame tagada, et tulevikus on Euroopas ja kogu maailmas tagatud vabadus ja demokraatia.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Kommunismiohvrite memoriaal – Kanada, varjupaiga maa

Tribute to Liberty (TTL) on 2008. aastal asutatud Kanada heategevusorganisatsioon, mille eesmärk on luua Kanada mälestusmärk kommunismi ohvritele. TTL-i juhib üheksakohaline vabatahtlik nõukogu, mis esindab tähtsamaid kommunismiga kokku puutunud etnokultuurilisi kogukondi Kanadas.

Koduleht: tributetoliberty.ca


“Eestlased on teadlikud Nõukogude ja natside totalitarismi pärandist. Patarei vanglakompleksi ümberkujundamine järelemõtlemispaigaks, teadus- ja haridustööks aitab tagada, et maailma kodanikke teavitatakse ajaloolisest ebaõiglusest. Minevikust õppimisega saame tagada, et tulevased põlvkonnad hindavad ja kaitsevad vabadust ja demokraatiat.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Kanada parlamendi liige John McKay

John Norman McKay (sündinud 21. märtsil 1948), PC, MP on Kanada advokaat ja poliitik. Ta on Scarborough-Guildwoodi valimispiirkonna parlamendi liberaalne parlamendiliige.


“Ma soovin toetada ja õnnitleda Eesti valitsust selle idee eest arendada välja uus rahvusvaheline muuseum ja teaduskeskus Tallinnas, et uurida ja teadvustada kommunismikuritegusid Balti riikides, Euroopas ja kogu maailmas.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Kanada senaator A. Raynell Andreychuk

Anita Raynell Andreychuk (sündinud 14. augustil 1944) on Kanada senaator, advokaat ja endine kohtunik ning diplomaat.


“Punase Terrori Muuseumi idee on paljutõotav üleskutse teistele postsovetlikele riikidele tugevdada sidemeid ja koostööd ning osaleda sellistes algatustes nagu Eesti Mälu Instituut on käivitanud Euroopas, või mujal maailmas, mis on seotud 20. sajandi sõdade ajalooga.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Post Bellum

Post Bellum on mittetulundusühing, mis dokumenteerib 20. sajandi tähtsamate ajalooliste sündmuste tunnistajate mälestusi ja jagab neid laiema avalikkusega. Organisatsioon asutati aastal 2001 Tšehhis.


“Sellel uuel muuseumil ja uurimiskeskusel on potentsiaal oluliselt kaasa aidata Eesti ühiskonnale ja maailmale. Õnnitlen teid selle püüdluse üle.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Senaator Charles E. Grassley

Charles Ernest Grassley on Ameerika poliitik ja Ameerika Ühendriikide vanem senaator Iowast. Ta on Senati Balti Vabaduse töörühma kaasesimees.


“Kirjutan BPSOS (Paadipõgenikud SOS) nimel, et väljendada meie täielikku toetust Eestisse Tallinnasse rajatavale rahvusvahelisele kommunismiohvrite muuseumile ja kommunistlike kuritegude uurimiskeskusele. Erinevate kommunistlike võimude poolt sooritatud metsikuste dokumenteerimine tuleviku põlvkondade jaoks on hädavajalik selleks, et ära hoida sarnaste inimlike tragöödiate kordamist.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Nguyen Dinh Thang, PhD, BPSOS president ja tegevjuht

BPSOS on endiste Vietnami põgenike poolt 1980. aastal asutatud mittetulundusühing harudega mitmes USA linnas. Samuti tegutseb BPSOS Kagu-Aasias. Viimase 38 aasta vältel on BPSOS-i rahvusvahelised algatused kaitsnud varjupaigataotlejate õigusi, päästnud inimkaubanduse ohvreid, toetanud riskirühma kuuluvaid inimõiguste kaitsjaid ning ehitanud üles taga kiusatud usuliste ja põlisrahvaste kogukondade võimeid. Hiina Vabariigi (Taiwan) president ja parlamendi spiiker andsid BPSOS-ile 2011. aasta Aasia demokraatia ja inimõiguste auhinna inimõiguste ja demokraatia edendamise töö eest Vietnamis ja Kagu-Aasias.


“Niisuguse uue rahvusvahelise institutsiooni loomine ning ka miljonite ohvrite mälestuse säilitamine on vajalik, et tagada, et kommunistliku režiimi kuriteod enam iial ei kordu.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Volodõmõr Viatrovõtš, Ukraina Rahvusliku Mälu Instituudi direktor

Ukraina Rahvusliku Mälu Instituut on 31. mail 2006 asutatud Ukraina peaministri all tegutsev asutus, mille eesmärk on Ukraina rahvusliku mälu taastamine ja säilitamine.