Projektist

Projektist

Rahvusvaheline kommunismiohvrite mälestusmuuseum on esimene kommunistlike režiimide kuritegusid ulatuslikult käsitlev muuseum maailmas, mis aitab kaasa maailmatasemel teadus- ja haridustööle selles valdkonnas ja tagab, et kommunistlike režiimide ja ideoloogia inimvaenulik olemus ei unune.

Eesti Mälu Instituudi juhitav muuseum koos teaduskeskusega hakkab asuma Tallinnas. Seda toetavad nii Eesti riik kui juhtivad mäluasutused Euroopas ja mujal. Kavandatavat globaalset vaadet kommunismi kuritegudele ei näe täna veel üheski maailma muuseumis.

Muuseum on kavas rajada Soome lahe kaldale, Tallinna südames asuvasse endisesse Patarei vanglakompleksi, mida XX sajandi vältel kasutasid nii Nõukogude kui ka natsi režiimid. Muuseum tutvustab nii Nõukogude kui ka Natsi-Saksamaa režiimide poolt toime pandud kuritegusid, keskendudes peamiselt kommunistlike režiimide toimimisele, ideoloogiale ja kuritegudele, liikudes kohalikult tasandilt Euroopale ja sealt ülemaailmsele tasandile.

Kuigi Patarei on eestimaalastele nõukogude poliitilise terrori üks tugevamaid sümboleid, on samal ajal tegemist rahvusvahelise tähtsusega monumentaalse mälestuspaigaga, mis aitab mõista ja mõtestada totalitaarsete režiimide inimvaenulikkust, olenemata konkreetsest riigivõimust.

Muuseum on kavandatud ligikaudu 5000 ruutmeetrile Patarei kompleksi idapoolsesse ossa, kus on säilinud autentsed vangikongid, mahalaskmisruum, koridorid, vanglahoov koos vangide jalutusruumidega ja palju muud vaatamisväärset.

Muuseumi ja teaduskeskusega luuakse rahvusvaheline koalitsioon, kuhu kuuluvad usaldusväärsed regionaalsed ja rahvusvahelised mäluasutused, uurijad ja eksperdid. Valitsused ja meedia, kes kommunismikuritegude kohta fakte ja teavet otsivad, saavad pöörduda muuseumi ja teaduskeskuse kui kommunismikuritegude alase rahvusvahelise infokeskuse poole.

Idee rajada muuseum Patarei vanglasse kõlas esmakordselt 1989. aastal Eesti Kultuurifondi ühiskondlikus toimkonnas.

Algatus muuseumi ja selle juures tegutseva teaduskeskuse rajamiseks avaldati 23.08.2017 Tallinnas toimunud totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvrite üleeuroopalise mälestuspäeva rahvusvahelisel konverentsil, millel kaheksa Euroopa riigi esindajat võtsid vastu ühisavalduse rahvusvahelise kommunismikuritegude uurimise asutuse moodustamiseks ja otsustasid kutsuda kokku vastava ekspertrühma.

Eesti Mälu Instituut ja tema eelkäija on alates 1998. aastast Eestis uurinud inimvaenulike režiimide toime pandud rahvusvahelisi kuritegusid ja inimõiguste rikkumisi ning totalitaarseid ideoloogiaid, mis on niisugused režiimid põhjustanud. Instituut toetab oma uurimistulemuste ja teavitustööga ka 21. sajandi inimvaenulike režiimide tõrjumist ning osaleb aktiivselt haridus- ja teavitustöös.