MUUSEUM

Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseum ja kommunismikuritegude uurimise teaduskeskus on Eesti Mälu Instituudi juhitav algatus, mida toetab Eesti riik. Idee rajada muuseum Patarei vanglasse kõlas esmakordselt 1989. aastal Eesti Kultuurifondi ühiskondlikus toimkonnas.

Algatus muuseumi ja selle juures tegutseva teaduskeskuse rajamiseks avaldati 23.08.2017 Tallinnas toimunud totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvrite üleeuroopalise mälestuspäeva rahvusvahelisel konverentsil, millel kaheksa Euroopa riigi esindajat võtsid vastu ühisavalduse rahvusvahelise kommunismikuritegude uurimise asutuse moodustamiseks ja otsustasid kutsuda kokku vastava ekspertrühma.

Eesti Mälu Instituut korraldas rahvusvahelise ideekonkursi, leidmaks parimaid lahendusi Tallinna loodavale Rahvusvahelisele Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumile. Ideekonkursi eesmärgiks oli leida muuseumile kaasaegne, atraktiivne ning külastajasõbralik arhitektuuri, ekspositsiooni ja sisekujunduse lahendus. Maailmas ainulaadne muuseum on plaanis rajada muinsuskaitse all olevasse Patarei kompleksi Soome lahe kaldal otse Tallinna kesklinnas.

Ideekonkursi žürii on otsuse langetanud! Vaata auhinnatud töid siin.

Vaata videot!