Euroopa Komisjoni juhi osavõtt Marxi sünnipäevapeost on kommunismiohvrite ignoreerimine

05/05/2018 Off By Admin
Euroopa Komisjoni juhi osavõtt Marxi sünnipäevapeost on kommunismiohvrite ignoreerimine

PRESSITEADE/AVALDUS

5.05.2018

Eesti Mälu Instituut: Euroopa Komisjoni juhi osavõtt Marxi sünnipäevapeost on kommunismiohvrite ignoreerimine

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kõneles eile, 4. mail, Karl Marxi sünnipäevapidustuste avamisel ning õigustas kommunismi rajajat, öeldes, et „Marx ei kanna vastutust nende jõleduste eest, mille eest peavad vastutama tema arvatavad järgijad.“

Eesti Mälu Instituudi avaldus

Totalitaarsete režiimide ajalugu uuriv Eesti Mälu Instituut nimetab Euroopa Komisjoni presidendi osavõttu kommunismi alusepanija Karl Marxi 200. sünniaastapäeva pidustustel Saksamaal Trieris miljonite kommunismiohvrite saatuse ignoreerimiseks.

170 aasta eest avaldatud Marxi ja Engelsi autorsusega „Kommunistliku partei manifest“, millest sai kommunistliku liikumise poliitiline programm, nägi ette vägivaldse klassivõitluse ja kõigi ühiskondlike suhete allutamise totaalsele juhtimisele. Kommunism on ületamatus vastuolus isikuvabadusi austava demokraatliku õigusriigiga, mis on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid.

Varem või hiljem muutusid kuritegelikeks kõik kommunistlikud režiimid ja kõigi nende poliitika üks lähtekohti oli „Kommunistliku partei manifest“. Asi ei olnud ideoloogia meelevaldses rakendamises. Kommunistlik ideoloogia, mis sõnastas valikuvõimalusteta tulevikuvisiooni, on ise inimvaenulik. Karl Marxis peame nägema kaasvastutajat tema algatatud ideoloogia tagajärgede eest ning mitte lihtsalt utopistlikku filosoofi. Euroopa Komisjoni presidendi osavõtt Marxi 200. sünniaastapäeva pidustustest ei toeta erineva ajaloolise kogemusega Euroopa rahvaste vastastikuse mõistmise süvendamist. Tegemist on moraalse konfliktiga.

20 aasta eest Prantsuse ajaloolase Stéphane Courtois’ juhtimisel koostatud “Kommunismi musta raamatu” andmeil on kommunistlikud režiimid hävitanud kogu maailmas üle 100 miljoni inimese. Kommunistliku režiimi poliitilise terrori ohvrina kaotas elu ligi 30 000 Eesti kodanikku ja elanikku, lisaks need kümned tuhanded, kellel õnnestus pärast pikki aastaid vangilaagreis või küüditatuna kodumaale tagasi pöörduda. Kokku kaotas Eesti oma veidi rohkem kui ühemiljonilisest elanikkonnast Teise maailmasõja ning natsionaalsotsialistlike, eriti aga kommunistlike poliitiliste repressioonide ohvrina ja tagajärjel ligi viiendiku elanikest.

Kommunistlike režiimide kehtestamisega 20. sajandil  kaasnes alati totalitaarne võimukorraldus ja terror oma elanike vastu. Kommunistlikule ideoloogiale rajatud poliitilise režiimiga riike on ka 21. sajandi maailmas ja nendes riikides eiratakse enamasti inimeste põhiõigusi ja vabadusi. Hoolimata idabloki lagunemisest Euroopas juba rohkem kui veerand sajandit tagasi mõjutavad Marxi doktriinile ülesehitatud ühiskonnakorralduse järelmid kõiki kommunistliku režiimi võimu alt vabanenud ühiskondi tänini.

Euroopa Komisjoni juht peab austama kõigi eurooplaste ja Euroopa rahvaste minevikukogemust ja vältima totalitaarsete režiimide hävitustöö mälestuse trivialiseerimist. Justnimelt sellena võib käsitada Karl Marxi mälestuse austamist tema 200. sünniaastapäeval.

Eesti Mälu Instituut ja tema eelkäija on alates 1998. aastast Eestis uurinud inimvaenulike režiimide toime pandud rahvusvahelisi kuritegusid ja inimõiguste rikkumisi ning totalitaarseid ideoloogiaid, mis on niisugused režiimid põhjustanud. Uurimistulemuste ja teavitustööga on instituudi eesmärgiks ka 21. sajandi inimvaenulike režiimide tõrjumine ning aktiivselt nii riiklikus kui rahvusvahelises haridus- ja teavitustöös osalemine. Instituut arendab koostöös Euroopa mäluasutustega rahvusvahelist kommunismikuritegude teaduskeskust ja muuseumit Eesti pealinnas Talinnas. Koduleht: www.mnemosyne.ee 

Euroopa Komisjoni president pidas Karl Marxi sünnipäeva pidustuste avamisel kõne, avas näitusi. Hiina kinkis Trieri linnale suure Marxi kuju, mida linn võttis vastu ja avas.

The Independent Junckeri skandaalsest kõnest eile : https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/karl-marx-jean-claude-juncker-defends-legacy-a8337176.html

Reportaaž (Euronews): http://www.euronews.com/2018/05/04/juncker-opens-exhibition-to-karl-marx