RAHVUSVAHELINE TOETUS

 

Eesti Mälu Instituut on alustanud Eesti riigi, Saksamaa, Poola, Leedu ja Läti juhtivate mäluasutuste ning teiste rahvusvaheliste ja siseriiklike partnerite abil ettevalmistustega Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi ja kommunismikuritegude teaduskeskuse loomiseks Tallinnasse.

Patarei vanglana tuntud Peeter Suure merekindlus on eestimaalastele nõukogude poliitilise terrori üks tugevamaid sümboleid. Samal ajal on tegemist rahvusvahelise tähtsusega monumentaalse mälestuspaigaga, mis aitab mõista ja mõtestada totalitaarsete režiimide inimvaenulikkust, olenemata konkreetsest riigivõimust.

Projekti toetavad organisatsioonid ja isikud

Läti Okupatsioonide Muuseum
Leedu Genotsiidiohvrite Muuseum
Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutus
Poola Rahvusliku Mälu Instituut

 

„See on suur saavutus, et natsistliku režiimi kuriteod, sealhulgas holokaust, on saanud Euroopa mälu ja eneseteadvuse üheks alustalaks. See teema nõuab jätkuvalt uurimist ja õpetamist. Samas kommunistlike režiimide, nende kuritegude ja ohvrite ajalugu ei ole veel leidnud oma õiguspärast kohta Euroopa teadvuses.“

„Oleme pühendunud rahvusvahelise mitmekesise koalitsiooni loomisele, kuhu kuuluksid usaldusväärsed regionaalsed ja rahvusvahelised mäluasutused, uurijad, eksperdid ja õpetajad, eesmärgiga hoida kommunismiga kokkupuutunud ühiskondade ajaloolist pärandit ning kindlustada, et see säiliks hoiatusena tulevastele põlvedele.“

Loe tervet deklaratsiooni eesti keeles


 

Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS)

 

„Olles aastaid toetanud rahvusvahelist dialoogi 20. sajandi ajaloo ja mälu teemadel, näeme endiselt vajadust tõhustada natsismi ja kommunismi uurimist ning eelkõige  parandada teadlikkust nendest üle Euroopa. Sellepärast tervitame teie initsiatiivi ning loodame, et see panustab meie ühistesse pingutustesse ajaloo uurimiseks, dokumenteerimiseks ja populariseerimiseks.“

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS) on loodud Saksamaa, Ungari, Poola ja Slovakkia kultuuriministrite poolt. Selle eesmärk on dokumenteerida ja populariseerida 20. sajandi ajalugu ning viise, kuidas seda mäletatakse. ENRS toetab akadeemilisi uuringuid, hariduslikke projekte ja teavitusüritusi rahvusvaheliste õpetlaste ja ENRS partnerinstitutsioonide kaudu.

Koduleht : http://www.enrs.eu/

 


Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogu Kanadas (CEEC)

 

“Molotov-Ribbentropi pakti, mis käivitas Teise maailmasõja ning mille tagajärjel allutati Kesk- ja Ida-Euroopa rahvad 50-ks koletuks aastaks Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Venemaa mõrvarlikele repressioonidele, küüditamistele ning kultuurilisele ja etnilisele genotsiidile, tuleb koos pärandiga, mille see maailmale jättis, jätkuvalt uurida ning teadvustada. Me kiidame ja õnnitleme Eesti valitsust selles teemas rahvusvahelise liidrirolli võtmise eest. Soovime teile palju edu selles ülimalt olulises projektis, millest maailmal on palju õppida. Demokraatia ja vabaduse nimel tuleb seda miljoneid elusid puudutanud lugu edasi anda tulevastele põlvedele.”

Loe tervet toetuskirja eesti keeles

 

CEEC esindab ligi nelja miljoni Euroopa päritolu kanadalase huve.

Koduleht: http://ceecouncil.org/

 


 

Ukraina Kanada Nõukogu (UCC)

 

“Muuseum, mida edendab Eesti Mälu Instituut, on tähtis algatus, mis teenib ja säilitab miljonite kommunismiohvrite mälestust ning harib rahvusvahelist kogukonda kommunismikuritegude teemal, et need kuriteod enam kunagi ei korduks. Paljud meie kogukonna liikmed Kanadas on isiklikult kogenud kommunistliku võimu brutaalsust või on kommunismiohvrite järglased. See on meie püha kohustus kommunistliku türannia ohvrite ja ellujääjate ees kindlustada, et maailm ei unustaks iialgi kommunistliku totalitarismi, imperialism ja repressioonide pärandit.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

UCC esindab Ukraina kogukonda Kanadas. Praegusel ajal elab Kanadas ligi 1.2 miljonit ukraina päritolu inimest.

Koduleht: www.ucc.ca/


Maailma Polonia Nõukogu

 

“Maailma Polonia Nõukogu soovib väljendada oma toetust ideele arendada Eestis, Tallinnas muuseum ja teaduskekus, mis hakkab uurima kommunismikuritegusid ja tõstma teadlikkust nendest Euroopas ja kogu maailmas. Ainult minevikust ja meie ühisest kogemusest õppides suudame kindlustada vabadust ja demokraatiat Euroopas ja kogu maailmas ka tulevikus.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Maailma Polonia Nõukogu on 20 riigi poola kogukonna aruteluplatvorm. See oli loodud 1978. aastal Torontos. Nõukogu liikmed on poola kogukondade keskorganisatsioonid asukohamaades ning rahvusvahelised poola kogukonna organisatsioonid. Nõukogu peakorter asub Chicagos


Prof  Igor Caşu, Moldova Riiklik Ülikool, Totalitarismi Uuringute Keskus

 

“Olen veendunud, et Punase Terrori Muuseumi rajamine Eesti Mälu Instituudi algatusel ja Eesti valitsuse toel annab panuse nõukogude ja Natsi-Saksamaa režiimide toime pandud terrori kohta käivate teadmiste laiendamisse (…). Ma loodan, et sellest algatusest saab eeskuju, mida järgivad teised valitsused regioonis, kaasa arvatud minu enda, Moldova valitsus.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles


MUUSEUM “HOLODOMORI OHVRITE MEMORIAAL”

 

 

“Riiklik muuseum “Holodomori ohvrite memoriaal”, Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu liige, tervitab siiralt Eesti Mälu Instituudi algatust rahvusvahelise kommunismikuritegude uurimiskeskuse ja muuseumi – Punase terrori muuseumi loomist.

Me elame ajal, mil genotsiidi kuritegude kordumine ei ole fantaasia, mil natsism ja kommunism uuendatud vormides teevad katseid taas ellu ärgata. Ja just sellepärast on olemas teadlased ja muuseumitöötajad, kelle ülesanne on teha kõik endast olenev, et selliseid kuritegusid enam ei saaks üheski maailma nurgas toimuda. Me toetame teie algatust.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

“Holodomori ohvrite memoriaal” on Ukraina riiklik mälestusmärk-muuseum, mis säilitab holodomori ohvrite mälestust ja teadvustab Ukraina rahva genotsiidi ajalugu aastatel 1932-1933. Memoriaal-muuseum on miljonite holodomori ajal hukkunud ukrainlaste mälestamise keskus.

Koduleht: memorialholodomor.org.ua/eng


Kommunismiohvrite memoriaal – Kanada, varjupaiga maa

 

 

“Nõukogude ja natside totalitarismi pärand ning miljonid ohvrid ja nende perekonnad nõuavad täiendavat uurimistööd ja globaalset teadvustamist. Ma kiidan Eesti valitsust selles küsimuses initsiatiivi ja rahvusvahelise juhtrolli võtmise eest. Ainult minevikust ja ühistest kogemustest õppides saame tagada, et tulevikus on Euroopas ja kogu maailmas tagatud vabadus ja demokraatia.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Tribute to Liberty (TTL) on 2008. aastal asutatud Kanada heategevusorganisatsioon, mille eesmärk on luua Kanada mälestusmärk kommunismi ohvritele. TTL-i juhib üheksakohaline vabatahtlik nõukogu, mis esindab tähtsamaid kommunismiga kokku puutunud etnokultuurilisi kogukondi Kanadas.

Koduleht: tributetoliberty.ca


Kanada parlamendi liige John McKay

 

“Eestlased on teadlikud Nõukogude ja natside totalitarismi pärandist. Patarei vanglakompleksi ümberkujundamine järelemõtlemispaigaks, teadus- ja haridustööks aitab tagada, et maailma kodanikke teavitatakse ajaloolisest ebaõiglusest. Minevikust õppimisega saame tagada, et tulevased põlvkonnad hindavad ja kaitsevad vabadust ja demokraatiat.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

John Norman McKay (sündinud 21. märtsil 1948), PC, MP on Kanada advokaat ja poliitik. Ta on Scarborough-Guildwoodi valimispiirkonna parlamendi liberaalne parlamendiliige.


Kanada senaator A. Raynell Andreychuk

 

“Ma soovin toetada ja õnnitleda Eesti valitsust selle idee eest arendada välja uus rahvusvaheline muuseum ja teaduskeskus Tallinnas, et uurida ja teadvustada kommunismikuritegusid Balti

riikides, Euroopas ja kogu maailmas.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Anita Raynell Andreychuk (sündinud 14. augustil 1944) on Kanada senaator, advokaat ja endine kohtunik ning diplomaat.


Post Bellum

 

 

“Punase Terrori Muuseumi idee on paljutõotav üleskutse teistele postsovetlikele riikidele tugevdada sidemeid ja koostööd ning osaleda sellistes algatustes nagu Eesti Mälu Instituut on käivitanud Euroopas, või mujal maailmas, mis on seotud 20. sajandi sõdade ajalooga.”

Loe tervet toetuskirja inglise keeles

Post Bellum on mittetulundusühing, mis dokumenteerib 20. sajandi tähtsamate ajalooliste sündmuste tunnistajate mälestusi ja jagab neid laiema avalikkusega. Organisatsioon asutati aastal 2001 Tšehhis.