KKK

 

1. Kui suur on Patarei vangla ja kui suur on muuseumile eraldatav ala?

Hoone üldpindala on ligikaudu 17 000 m2 (suletud netopind) ning muuseumile eraldatav kavandatav muuseumiala on 5000 m2 (suletud netopind).

 

2. Kas lisaks siseruumidele tuleb arvestada välialadega?

Jah. Lahendada tuleb ka väliala, mille alla kuulub vangide jalutusala, endised valvatavad vangla välispiirded ning sissepääsud.

 

3. Kas tuleb lahendada muuseumisisene logistika?

Jah. Lahendada tuleb külaliste liikumisteekond muuseumis. Samuti muuseumi avalikud osad, muuseumi töötajate ruumid ning uurimis- ja teaduskeskuse ruumid eraldi hoones.

 

4. Kui suur on muuseumi rekonstrueerimise eelarve?

Projekti eelarve ei ole paika pandud.

 

5. Kas ehitustegevusele Patarei vanglas on muinsuskaitselisi piiranguid?

Jah. Eritingimuste kohta on konkursitingimuste lisas vastav väljavõte.

 

6. Kas aktsepteerite töid, mis jõuavad kohale pärast tähtaega, aga on saadetud tähtaegselt?

Välismaalt saadetavate tööde puhul aktsepteerime neid, mille tuvastatav postitamiskuupäev on mitte hiljem kui 24.03.2018 kell 12.00 Eesti aja järgi. Postitamiskuupäeva tõendab postitempel vms dokument.

 

7. Vastavalt võistlustingimustele tuleb esitada ka hoone vaade ja välialade lahendus. Kas leidub olemasoleva hoone vaateid ja geodeetilist alust?

Täiendava materjalina saab allalaadida ja kasutada DWG joonist detailplaneeringu alast.

 

Täpsem info konkursi kohta on kirjas konkursi kutsedokumendis ja selle lisades, mille saate alla laadida.

Juhul, kui teil tekkis mõni küsimus, millele te sellelt leheküljelt või konkursi tingimuste dokumendist vastust ei leidnud, siis kirjutage konkurss@mnemosyne.ee või helistage +372 50 37 152.